زيتين بورنو

زیتین بورنو به دلیل موقعیت ممتاز آن در دریای مرمره از یک سو و بزرگراه E-5 از سوی دیگر، یکی از حیاتی ترین مناطق شهر و شریان اصلی استانبول است.

3 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare