كارتال

در پنج سال گذشته، این منطقه شاهد توسعه شهری عظیمی بوده و پس از توجه سرمایه گذاران به اهمیت موقعیت مرکزی آن در ضلع آسیایی استانبول، که در ساحل دریای مرمره و مقابل آن گسترش یافته است، سرمایه گذاری های زیادی را به خود جلب کرده است. جزایر پرنسس، و همچنین بسیاری از جاذبه های گردشگری و تفریحی، کلیه خدمات پزشکی و آموزشی و یک شبکه حمل و نقل گسترده از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت سریع این منطقه محسوب می شوند.

3 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare