کادیکوی

این منطقه با جاذبه های توریستی و تفریحی گسترده به ویژه “خیابان بغداد” و “خیابان مودا” که شامل صدها برند اصلی است، وجود دارد. کادیکوی همچنین دارای یک اتوبوس دریایی است و علاوه بر آن، شبکه حمل و نقل گسترده و همسویی آن با بزرگراه های شهر، مدارس و دانشگاه های مختلف دولتی و خصوصی، بر اهمیت آن افزوده است.

3 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare