سلطان ايوب

در تاریخ استانبول بسیاری از بناهای تاریخی و باستانی، وجود دارند که یکی از این میراث تاریخی، مسجد ایوب سلطان است و در منطقه ایوب سلطان واقع شده است. این منطقه یکی از بزرگترین مناطق شهر استانبول است که شامل مراکز خرید، موزه ها و نمایشگاه ها است که به ویژه در سال های اخیر تقاضای خرید مسکن در این منطقه افزایش یافته است.

3 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare