بیلیکدوزو

این منطقه به دلیل دارا بودن بزرگترین بندر قایق تفریحی در شهر و همچنین قرار گرفتن در یکی از زیباترین خطوط ساحلی شهر استانبول مشهور است. مناطق سبز وسیعی تحت تسلط آن قرار دارد که مهمترین آنها دره یاشام دولتی است که در سراسر یک میلیون متر مربع باغ، پارک و هزاران گونه از گیاهان، علاوه بر امکانات گردشگری و تفریحی، به نمایندگی از بلک، دوزو مقصد سرمایه گذاری است و مجتمع های مسکونی زیادی با گزینه های مختلف مسکونی و تجاری وجود دارد.

8 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare