باسین اكسپرس

دومین نبض تجاری شهر استانبول پس از جاده ماسلاک است و از آنجایی که دو بزرگراه شهر را به هم متصل می کند، دارای اهمیت بالایی است. باسین اکسپرس یکی از تجاری ترین جاده های شهر نزدیک به فرودگاه بین المللی استانبول نیز محسوب می شود. بیش از 4 شهرداری در شهر وجود دارد که عبارتند از: ” کوچوک چکمجه، باهچلی اولر، باشاک شهیر و گونشلی”.
باسین اکسپرس مرکز شرکت های عربی و بین المللی، هتل ها و مدارس است و بسیاری از مجتمع های مسکونی با سیستم هوم آفیس در این منطقه واقع شده اند و تمام مسیر مملو از ساختمانها و برجهای لوکس است.

6 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare