باهچه شهیر

باهچه شهیر بر روی گروه بزرگی از تپه ها و دره ها ساخته شده و با ویژگی مدرن شهری در میان منطقه ای وسیع از پوشش گیاهی، که از یک سو پاکی طبیعت و از طرف دیگر اصالت شهرنشینی را به ارمغان آورده است، مشخص می شود. جایی که در سال های اخیر شاهد ساخت ده ها مجتمع مسکونی لوکس بوده ایم.
این شامل بسیاری از جاذبه های گردشگری و سرگرمی، از جمله مهمترین آنها Bahcesehir Gullit است.

2 Properties
Sort by:

Compare listings

Compare